Zwolnienie podatkowe jest instrumentem lepszym niż dotacja unijna:

  • Więcej kosztów możemy uznać jako kwalifikowane,
  • Możliwa jest zmiana zakresu inwestycji,
  • Jest przyznawane wszystkim którzy spełniają warunki zwolnienia (a nie tak jak w dotacjach, tylko w ramach dostępnej na konkurs alokacji).

Przeprowadzamy kompleksowy proces pozyskania Decyzji o zwolnieniu podatkowym. Realizowane jest to w ramach znowelizowanego instrumentu wsparcia inwestycji dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych, dzięki któremu zwolnienie z podatku dochodowego jest dostępne na terenie całego kraju.

Aby uzyskać pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT należy uzyskać Decyzję wystawioną w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Nasze działania w sposób szybki i skuteczny prowadzą do uzyskania takiej Decyzji. Opracowujemy całą dokumentację i monitorujemy proces jej uzyskania. Całość możemy zrealizować nawet w 3 miesiące.

Jeśli planujesz inwestycję musisz wiedzieć, że zwolnienie podatkowe może dotyczyć nie tylko zysków z nowej inwestycji, ale także dochodów uzyskiwanych z obecnie prowadzonej działalności.

Wysokość zwolnienia podatkowego wynosi do 55% kosztów inwestycji i jest przyznawana na 10, 12 lub 15 lat.