Strategia firmy zakłada kompleksową obsługę w zakresie aplikowania oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz innych form wsparcia.

Profil klienta:

  • przedsiębiorcy
  • wszystkie rodzaje spółek
  • rolnicy
  • instytucje samorządowe
  • inne jednostki posiadające osobowość prawną (stowarzyszenia, fundacje, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki medyczne)

Elementy doradztwa oferowane przez Aurea Consulting Group:

  • audyt przedsiębiorstwa
  • doradztwo w zakresie form i źródeł finansowania
  • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej
  • zarządzanie projektem
  • rozliczanie projektu

Poprzez wnikliwą analizę projektu dokonujemy oceny jego szans realizacji przy udziale zewnętrznego wsparcia finansowego. Następnie  dostosowujemy projekty, aby wskazywały potencjał odpowiadający politykom krajowym i regionalnym stanowiącym reguły dla procesów wsparcia.

Wysoce specjalistyczny consulting zapewniamy od momentu podjęcia rozmów do wypłaty wsparcia, zapewniając komfort i spokój klienta.