Środki pomocowe Unii Europejskiej oraz budżetu państwa stanowią główne źródło finansowania inwestycji w ramach opracowywanych przez naszą kadrę projektów. Proponujemy Państwu obsługę w zakresie finansowania inwestycji przez instytucje finansowe jako formę prefinansowania projektów dotacyjnych.

Nasi analitycy przygotowują wariantowe opcje zakupu oraz źródeł finansowania odpowiadające polityce finansowej Państwa organizacji.

Współpracujemy z wieloma instytucjami finansowymi (banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe), które deklarują chęć współuczestniczenia w przedsięwzięciach w charakterze jednostki finansującej.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie procedur wynikających z Zasady Konkurencyjności, zgodnie z którą dokonywane są procesy nabywania towarów i usług finansowanych ze środków pomocowych.